خدمات پس از فروش

برنامه های خدماتی ما هم فراوان و هم قابل تغییر هستند.

گروه هاي خدماتي و تكنسين هاي بتیس به نحو منحصر به فردي مستقر گرديده تا به تمامي سیستم های حفاظتی و درب اتوماتيک صرف نظر از سازنده آنها خدمات خود را ارائه نمايند . به همين دليل است كه ما هنگامي كه صحبت از خدمات برنامه ريزي شده به ميان مي آيد ، مي گوييم :

هر محصولی ، هر مدلي ، هر زماني ، هر مكاني

خدمات بتیس شامل موارد ذیل می گردد :
  • پاسخ سریع از سوی تیم های خدماتی.

  • خدمات اضطراری و خدمات Helpdesk .

  • برنامه های ارایه خدمات و نگهداری با ارایه گزارشهایی در مورد تاریخچه مراجعات و هزینه ها

  • توافق برای نگهداری برنامه ریزی شده به منظور پیشگیری از بروز خرابی های غیر ضروری و جلوگیری از تبدیل مشکلات کوچک به اقدامات تعمیراتی بزرگ.

آموزش دادن مشتریان و برنامه های حمایتی.

  • به روز رسانی محصولات به منظور تامین ایمنی ، احساس آرامش و عملکرد بهتر.

  • بررسی و ارایه توصیه های فنی در زمینه بهینه سازی و جایگزین کردن قطعات فرسوده جهت افزایش طول عمر سیستم ها.

  • حصول اطمینان از اینکه محصولات از تنظیمات ایمنی در نظر گرفته شده پیروی می کنند .
پیشنهاد ما :

پیشنهاد میگردد پس از اتمام دوران گارانتی محصول خود ، یکی از قرارداد های پشتیبانی را بسته به نیاز ، منعقد نمایید اما چنانچه شما هیچ قراردادی با شرکت منعقد نفرمایید، باز هم همواره از خدمات پس از فروش ما بهره مند خواهید بود.

بدین معنا که در هنگام بروز هرگونه مشکل، می توانید به شرکت اعلام خرابی نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت در محل حضور یافته و انجام وظیفه می نمایند. با این تفاوت که در این حالت محصول شما سرویس ادواری نگردیده و از عمر مفید کمتری برخوردار خواهد بود.

هنگام حضور کارشناسان در محل، کلیه هزینه ها شامل ایاب و ذهاب، تعمیرات و تعویض قطعات، مطابق تعرفه دریافت گردیده و شامل هزینه های اضافی نخواهد شد.