کاخ گلستان

نوع درب: کشویی ,
تعداد لنگه درب: 2,

سازمان ها و شرکت ها