سازمان قطار شهری شیراز

تاریخ اجرا: مهر1397,
محل اجرا: شیراز,
مدل دوربین: ۶۰۰ دستگاه از انواع تجهیزات نظارت تصویری تحت شبکه,
نوع عملکرد: تحت شبکه,
محل نصب: داخل سالن (خانگی), بیرونی,
کاربرد: تجاری,
وضعیت پروژه: اتمام یافته است,

مجموعه بتیس در سال ۱۳۹۱ پس از ارایه طرح و راهکارهای مناسب جهت تامین ایمنی و امنیت در ساختمان مرکزی قطار شهری شیراز ،دپوی واگن ها و تمام ایستگاه های قطارهای شهری موفق به تامین، نصب و راه اندازی حدود ۶۰۰ دستگاه از انواع تجهیزات نظارت تصویری تحت شبکه، ۱۲۰ سیستم بستر انتقال تصویر بر پایه IP و سوئیچ های ۱۰۰۰ در لایه های ۲ و ۳ و همچنین سیستم های مدیریت و ضبط تصاویر به همراه سرور مرکزی CCTV تحت دامنه گردید.

شیراز یکی از پنج شهر بزرگ ایران و مرکز استان فارس است. برپایه آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۸ خورشیدی این شهر جمعیتی بالغ بر ۱،۴۵۵،۰۷۳ نفر دارد. علاوه بر این شیراز به عنوان یکی از مهم ترین مراکز گردشگری و توریستی ایران مطرح بوده و با جاذب ههای تاریخی فراوان، همه ساله پذیرای گردشگران داخلی و خارجی م یباشد. با بیشتر شدن جمعیت ساکنین و تردد گردشگران در این شهر، بحث گسترده تر کردن سامانه حمل و نقل عمومی مطرح شد و سازمان قطار شهری شیراز و حومه با هدف مطالعات، طراحی، احداث، بهره برداری و توسعه کمی و کیفی شبکه قطار شهری شیراز و حومه در خردادماه سال ۱۳۸۰ تاسیس گردید. قطار شهری شیراز به طور کلی دارای ۶ خط مصوب م یباشد که طول این شش خط جمعا ۹۰ کیلومتر خواهد بود.

ایستگاه های قطار شهری به دلیل این که هیچگونه محدودیتی برای ورود افراد قایل نیستند، همواره در معرض حوادث مختلف م یباشند. با ورود مجرمان خیابانی به ایستگاه های مترو، هم مسافران و کارکنان در معرض تهدید هستند و هم وسایل و تجهیزات مورد استفاده م یتوانند هدف سرقت قرار گیرند. از اینرو ب هکارگیری یک سیستم نظارت تصویری مناسب به همراه دوربین های کارآمد در این مکا نها بسیار ضروری مینماید.

مجموعه بتیس برای تامین ایمنی و امنیت در ساختمان مرکزی قطار شهری شیراز، دپوی واگن ها و تمام ایستگاه های قطارهای شهری اقدام به تامین، نصب و را هاندازی حدود ۶۰۰ دستگاه از انواع تجهیزات نظارت تصویری تحت شبکه، ۱۲۰ سیستم بستر انتقال تصویر بر پایه IP و سوئی چهای ۱۰۰۰ در لای ههای ۲ و ۳ و همچنین سیست مهای مدیریت و ضبط تصاویر به همراه سرور مرکزی CCTV تحت دامین نموده است.

تمامی دوربین ها اعم از دوربین های ثابت و یا متحرک بر روی بستر شبکه اختصاصی سیستم دوربین مدار بسته قرار دارند. این بستر در هر ایستگاه از تجهیزات شبکه پرسرعت تشکیل می شود. تمامی ایستگا هها از طریق بستر انتقال SDH به یکدیگر متصل می باشند. تصاویر دوربی نها علاوه بر ایستگاه ها در اتاق کنترل مرکزی و بر روی Video Wall و اپراتورهای اتاق کنترل نیز در دسترس و قابل کنترل م یباشند.