منابع

درب اتوماتیک شیشه ایدرب اتوماتیک شیشه ای

منابع تهیه اطلاعات این وب سایت

اطلاعات مندرج در وب سایت بتیس ، عمدتاً توسط متخصصین این مجموعه نوشته شده و یا بعضاً از منابع بین المللی گردآوری و تدوین گردیده است .

 

اطلاعات تخصصی برندهایی که بتیس نماینده فروش محصولات آنها در ایران است نیز مستقیماً از وب سایت و یا مستندات در اختیار قرار داده شده توسط این شرکت ها ، استخراج گردیده و در اختیار مخاطبین محترم ، قرار داده شده است .

مقالات علمی ، آموزش ها و مطالبی که احیاناً از منابعی به غیر از منابع بومی بتیس ، تهیه و یا گرد آوری شده باشد ، در ذیل هر مطلب ، به منبع یا منابع آن اشاره خواهد شد .

علاوه بر اینکه می توانید با ارائه مقالات علمی خود به این مجموعه ، از انتشار آنها با نام شما در وب سایت پر مخاطب بتیس بهره مند شوید ، چنانچه مطلبی در این سایت مشاهده می فرمایید که نام منبع آن درج نگردیده ، با ارسال یک ایمیل و ارائه مستندات مربوطه ، در اصلاح آن به ما کمک کنید .

از بذل توجه شما ، سپاسگزاریم .