قوانین حفظ محیط زیست

درب اتوماتیکدرب اتوماتیک

قوانین حفظ محیط زیست

حفظ و حراست از محیط زیست همواره بصورت یک مسئولیت تفکیک ناپذیر هر مجموعه و فرد مسئول در جامعه است.
بتیس نیز به عنوان یک مجموعه مسئولیت پذیر و دوستدار محیط زیست ، قوانین و سیاست های پیشگیرانه ای اتخاذ نموده است.

 

توجه به محیط زیست و حفظ و صیانت از آن بصورت یک مشخصه اساسی در کسب و کار ما تعیین شده و همواره در جستجوی راههایی برای بهبود اثر گذاری زندگی های صنعتی بر روی محیط زیست هستیم.
یکی از بارز ترین اقدامات انجام شده در روابط تجاری با مشتریان داخلی و خارجی ، سهامداران ، کارکنان و بطور کلی ، جامعه ، بحث Paperless نمودن و یا به عبارتی ، الکترونیکی کردن این روابط و گسترش اطلاع رسانی اینترنتی از طریق وب سایت ، میباشد.
استفاده کمتر از کاغذ یعنی قطع درخت کمتر و در نتیجه محیط زیست سالم تر.

اساساً بحث صرفه جویی در انرژی ، یکی از بزرگترین اهداف بتیس در تمامی شاخه های کاری آن بوده و صرفه جویی در انرژی یعنی کاهش مصرف انرژی های فسیلی و در نتیجه حفظ و حراست بیشتر از محیط زیست.

کلیه کارکنان و پیمانکاران بتیس ، موظفند در مناطق کاریشان به بررسی راههایی برای استفاده بهینه از انرژی ، آب ، کاغذ ، و همچنین بدست آوردن راهکار های مفید به منظور کاهش اثرات زیست محیطی بپردازند.

بطور کلی بتیس ، جهت بازیافت ، استفده مجدد ، تعمیر و در نتیجه کاهش مصرف مواد اولیه طبیعی ، موارد ذیل را تا حد امکان رعایت مینماید :

* پیروی از تمامی الزامات قانونی زیست محیطی و بررسی رعایت آنها توسط کمپانی هایی که نمایندگی ایشان در کشور را به عهده دارد.

* کار با تامین کنندگانی که به توسعه شیوه های سازگار با محیط زیست اهمیت بیشتری میدهند و در ساخت و بسته بندی محصولات خود ، توجه بیشتری به حفظ محیط زیست دارند.

* کاهش میزان ضایعات با استفاده از طرح های بازیافت.