پایانه مرزی سیستان و بلوچستان

نوع درب: اتوماتیک کشویی ,
تعداد لنگه درب: 4,

سازمان ها و شرکت ها