درب اتوماتیک شیشه ای درب اتوماتیک شیشه ای

بیمارستان ها و مراکز درمانی

در این صفحه می توانید بیمارستان ها ، مراکز درمانی و داروخانه هایی که از خدمات بتیس استفاده نموده اند را مشاهده فرمایید . 


بیمارستان آتیه 

درب اتوماتیک شیشه ای

بیمارستان عرفان

درب اتوماتیک شیشه ای

بیمارستان دی

درب اتوماتیک شیشه ای

بیمارستان بقیه الله (عج)

درب اتوماتیک شیشه ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

درب اتوماتیک شیشه ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

درب اتوماتیک شیشه ای

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درب اتوماتیک شیشه ای

 مرکز آموزشی درمانی نجمیه

درب اتوماتیک شیشه ای

 بیمارستان کسری

درب اتوماتیک شیشه ای

1 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)بخش زنان و زایمان
2 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)بخش پیوند کلیه
3 بیمارستان شهید هاشمی نژاد بخش مردان
4 بیمارستان شهید هاشمی نژاد اطاق عمل
5 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)بلوک زایمان
6 بیمارستان امام خمینی (ره) بخش تصویر برداری
7 بیمارستان هاشمی نژاد بخش های شفا و سروش
8 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)بخش زنان
9 بیمارستان هاشمی نژاد ورودی اطاق 7 عمل
10 بیمارستان آتیه ورودی اصلی
11 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)بخش قلب باز
12 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)بخش اطفال
13 بیمارستان امام خمینی بخش هموفیلی
14 داروخانه ایثار
15 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)ورودی آزمایشگاه
16 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)بخش کت لب
17 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)بخش 3A و 4A
18 بیمارستان آتیه ورودی ICU
19 بیمارستان آتیه ورودی اورژانس
20 بیمارستان شهید رجایی اطاق شمار 1 کت لب
21 داروخانه 13 آبان
22 بیمارستان امام خمینی ورودی پاویون پزشکان
23 درمانگاه خیریه بقیه الله قم
24 بیمارستان شهید رجایی اطاق شماره 3 کت لب
25 بیمارستان شهید رجایی اطاق شماره 4 و 2 کت لب
26 بیمارستان سوم شعبان ورودی اورژانس
27 بیمارستان امیراعلم ورودی اورژانس
28 بیمارستان شهید رجایی اطاق شماره 5 کت لب
29 بیمارستان شهید رجایی ورودی رختکن اطاق عمل
30 بیمارستان شهید رجایی ورودی اصلی اطاق عمل
31 بیمارستان شهید رجایی ورودی اصلی اطاق عمل
32 بیمارستان بعثت ارتش
33 داروخانه طالقانی
34 بیمارستان شهید رجایی ورودی اطاق عمل
35 بیمارستان ضیاییان ورودی اورژانس
36 بیمارستان ضیاییان ورودی درمانگاه
37 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)ورودی VIP
38 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)ورودی اورژانس قدیم
39 بیمارستان هاشمی نژاد ورودی بخش دکتر رسولی
40 بیمارستان شهید رجایی کت لب اطفال
41 بیمارستان شهید رجایی خروجی کت لب اطفال
42 بیمارستان شهید رجایی ورودی رادیوگرافی
43 بیمارستان شهید رجایی ورودی رختکن کت لب
44 بیمارستان امام خمینی (ره) ورودی ضایعات نخاعی
45 بیمارستان شهید رجایی ورودی اورژانس
46 داروخانه راسل
47 بیمارستان شهید رجایی ورودی اصلی کت لب
48 بیمارستان شهید رجایی ورودی بخش ICU
49 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)ورودی اصلی جنوبی
50 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)ورودی ICU
51 داروخانه صبا
52 بیمارستان عرفان ورودی CT
53 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج) ورودی اورژانس جدید
54 بیمارستان ضیاییان بخش اطفال
55 بیمارستان ولی عصر (عج) ورودی اطاق عمل
56 بیمارستان پارس ورودی CT
57 مرکز تصویربرداری بابک
58 بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي بقيه الله (عج)ورودی اصلی شمالی
59 داروخانه فوق تخصصی 13 آبان
60 داروخانه بیمارستان شریعتی
61 بیمارستان امیراعلم بخش ICU
62 بیمارستان ضیاییان بخش مردان
63 بیمارستان امام خمینی(ره) ورودی اصلی
64 بیمارستان ولی عصر (عج)  ورودی اصلی بخش نوزادان
65 بیمارستان امیراعلم ورودی پژوهش
66 بیمارستان ولی عصر (عج) ورودی بخش های نوزادان
67 بیمارستان ولیعصر (عج) ورودی اصلی
68 بیمارستان فاطمه الزهرا (س) ساری
69 بیمارستان فارابی- Clean Room
70 بیمارستان امیر اعلم ورودی CCU
71 درمانگاه دکتر اختری
72 بیمارستان نجمیه ورودی اطاق عمل
73 بیمارستان آتیه ورودی پارکینگ
74 بیمارستان مسیح دانشوری
75 بیمارستان ضیاییان بخش زنان
76 بیمارستان امیراعلم اطاق عمل
77 بیمارستان امام خمینی (ره) ورودی رادیولوژی
78 بیمارستان ولی عصر (عج) واحد ترخیص
79 بیمارستان نجمیه آمفی تئاتر
80 کلینیک نور
81 بیمارستان محب ورودی CT
82 مرکز ملی سرطان
83 بیمارستان شریعتی بخش پزشکی هسته ای
84 درمانگاه خیریه زنجانی ها
85 بیمارستان پارس بخش آنژیوگرافی
86 بیمارستان نجمیه بخش زنان
87 بیمارستان ضیاییان اطاق عمل
88 دانشگاه علوم پزشکی واحد کیش
89 داروخانه دکتر امینی
90 داروخانه پاک آریان
91 دانشگاه علوم پزشکی تهران درمانگاه آیت 
92 بیمارستان نجمیه درمانگاه دندانپزشکی
93 بیمارستان امیراعلم بخش عمل مردان