مجتمع تجاری،اداری شهاب (معین مال)

تاریخ انجام: اسفند ماه سال 1398,
نوع : طراحی,
نوع درب: اتوماتیک ,

عملیات ساخت پروژه تجاری اداری شهاب (مجتمع تجاری اداری ملت ۱) در اسفند ماه سال ۸۹ در زمینی به مساحت تقریبی ۶۵۵۰ مترمربع با ساختار ۵ طبقه پارکینگ و ۴ طبقه تجاری و ۸ طبقه اداری شروع شد. پروژه شهاب نتیجه مطالعات اقتصادی و امکان سنجی شرکت ساختمانی بانک ملّت و توافقات حداکثری سطح اشغال با شهرداری منطقه بوده است.