درب اتوماتیک شیشه ای درب اتوماتیک شیشه ای

قفل و یرآق آلات مربوط به درب :


برای اجرای یک سیستم امن کنترل تردد ، باید تجهیزاتی روی درب ها نصب شود که در این قسمت به آنها اشاره خواهیم نمود .

  • انواع قفل های مکانیکی
  • انواع قفل های الکتریکی ( Strike )
  • انواع قفل های الکترومکانیکی
  • فنر هدایت کابل
  • دستگیره درب
  • آرام بند یا Door Close برای انواع درب ها
  •  آرام بند برای درب های دو لنگه مجهز به هدایت کننده درب
  • انواع دستگیره خروج اضطراری

درب اتوماتیک شیشه ای