درب اتوماتیک شیشه ای درب اتوماتیک شیشه ای

منشور اخلاقی بتیس

از دیدگاه صاحب نظران ، یک مجموعه بزرگ باید علاوه بر وظایف تشکیلاتی خود ، فلسفه و رسالت اجتماعی نیز داشته باشد و این امر موجب پرورش هوشمندی ، پختگی و ژرف نگری کارکنان می شود به گونه ای که اندیشه های آنان را در چارچوب انسانی و اجتماعی قرار می دهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند.
تمامی مدیران و کارکنان این مجموعه باید برای انجام رسالت همگانی سازمان با یکدیگر سخت تلاش کنند و این فلسفه و رسالت را منشور اخلاقی می نامند.


همه افراد جامعه قابل احترام هستند و نیازمندند که خویشتن را ارزشمند ببینند و این ارزشمندی بر پایه ای محکم استوار است و پابرجاترین و سالم ترین عزت نفس بر پایه احترامی که مستحق آنیم استوار است نه بر اساس شهرت یا آوازه ظاهری و تملق ها.

محورهای منشور اخلاقی بر پایه :

1. نظم و انضباط در محل کار
2. آراستگی ظاهری
3. وقت شناسی
4. برخورد خوب با مشتری و رعایت ادب و احترام و نزاکت
5. انجام امور بر اساس عدل و انصاف
6. خدمات رسانی سریع به مشتریان

قطعاً خدمات دهندگان و خدمات گیرندگان این مجموعه با رعایت منشور اخلاقی در انجام هر چه بهتر امور براساس ضوابط و مقررات در پویایی و رشد چشمگیر بتیس نقش دارند.

عهد نامه بتیس :

در پیشگاه خداوند متعال با خود عهد می بندم که همه روزه و در تمامی ساعات با ظاهری آراسته و در محیطی منظم و در نهایت نظم و انضباط و ادب و احترام با برخوردی نیک و پسندیده با مشتریان و همکاران تعامل برقرار نموده و در کوتاهترین زمان ممکن امور محوله را در کمال صداقت و رعایت انصاف به انجام رسانیده و در صورت برآورده نشدن خواست مشتری ، توضیحات کافی برای روشن شدن ذهن آنان ارائه نمایم و در راستای اهداف متعالی سازمان و کشور، خود را مقید به اجرای رسالت ، ‌اصول و منشور ذیل دانسته و پایبند باشم.

منشور اخلاقی بتیس :

• در حفظ نظم محل کار ، ‌اتاق و میز تحریر خود خواهم کوشید چون نظم و انضباط نشانگر شخصیت ایمان و اعتقاد فرد به خدمت صادقانه است.
• با کمال خوشرویی از مشتری استقبال و پس از انجام کار با کمال خوشرویی او را بدرقه نمایم چون اعتقاد دارم مشتریان ولی نعمت ما هستند.
• تعلقات سازمانی را در خود می پرورانیم و به همکاران احترام می گذاریم تا با همدلی در جهت کرامت و رضایت مشتریان گام برداریم.
• انجام صحیح و سریع امور محوله را جزء وظیفه خود دانسته و با توجه به گرانبها تر بودن وقت از طلا در کوتاهترین زمان ممکن خواسته هایشان را با توجه به قوانین شرکتی اجابت نماییم.
• از هرگونه بحث و گفتگوی غیر حضوری و پافشاری و اصرار غیر معمول در رابطه با اثبات نظرات به حق و قانونی با مشتری خودداری و درصورت قانع نشدن با کمال احترام ایشان را جهت راهنمایی به مقامات بالاتر معرفی خواهیم نمود.
• از نارضایتی مشتری در صورت برخورد نامناسب ناخواسته متأثر و با فروتنی از او عذر خواهی و در نهایت افتخار از او تشکر نماییم.
• مشتاقانه به نظرات و دیدگاههای مشتریان گوش داده و از انتقاد و پیشنهاد ایشان در رابطه با اصلاح رفتار و تغییر روش انجام کار بر اساس مقررات استفاده می کنیم.