درب اتوماتیک شیشه ای درب اتوماتیک شیشه ای

دانلود های سیستم کنترل تردد

در این صفحه میتوانید اطلاعات کلی در رابطه با خدماتی که بتیس به شما در زمینه اجرای سیستم های کنترل تردد ارائه می دهد را دانلود نموده و یا روی نام برندی که کاتالوگ محصولات آنرا تمایل دارید دانلود نمایید ، کلیک کنید.


دانلود بروشور فارسی بتیس

درب اتوماتیک شیشه ای

دانلود اطلاعات محصولات PACOM

درب اتوماتیک شیشه ای

دانلود اطلاعات محصولات ziIKON

 

درب اتوماتیک شیشه ای

دانلود اطلاعات محصولات EFF EFF

 

درب اتوماتیک شیشه ای

دانلود اطلاعات محصولات HID

 

درب اتوماتیک شیشه ای

دانلود اطلاعات محصولات GEM

 

درب اتوماتیک شیشه ای