دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تاریخ انجام: به اتمام رسیده ,
نوع درب: درب اتوماتیک کشویی,