دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تاریخ انجام: در حال اجرا ,
محل پروژه: سمنان ,
نوع درب: درب اتوماتیک کشویی,