دانشگاه علوم پزشکی ایران

تاریخ انجام: به اتمام رسیده ,
نوع درب: درب اتوماتیک کشویی و لولایی,