درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

عاملان فروش و نمایندگان

بتیس ، در استان های مختلف ایران و چند کشور در خاور میانه ، دارای نمایندگان و عاملان فروش متعددی بوده که در این صفحه می توانید به اطلاعات آنها دست یابید .

در ذیل توجه شما را به برخی از نمایندگان بتیس جلب مینماییم :


ایمن سیستم بتیس - استان یزد

آدرس : ایران - استان یزد - شهر یزد - بلوار باهنر - شماره 227                          

مدیریت : مهندس مهدی میردهقان

  درب اتوماتیک شیشه ای  035-37263000

   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

درب اتوماتیک شیشه ای


لسکو ( لیان ارتباط سیستم ) - استان مازندران - شهرستان چالوس                   

آدرس : ایران - استان مازندران - شهر چالوس                                                     

مدیریت : مهندس احسان حقی                                                                    

  درب اتوماتیک شیشه ای  39 86 349 0912

   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

درب اتوماتیک شیشه ای

پردازشگران صنعت بتیس ایرانیان- استان فارس

آدرس : ایران - استان فارس - شهر شیراز - بلوار مدرس-بلوار جانبازان-

خیابان مردانی شرقی-  روبروی کوچه هفدهم                                                                             

مدیریت : مهندس جلال بی اذیت

 درب اتوماتیک شیشه ای 071-37213017

 درب اتوماتیک شیشه ای  48 77 304 0917

   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

درب اتوماتیک شیشه ای    

گیسا گستر ایرانیان - استانهای خراسان  

آدرس : ایران - خراسان مرکزی - مشهد - بلوار فردوسی - شماره 464 - واحد 2                             

مدیریت : مهندس سعید یزدانی 

  درب اتوماتیک شیشه ای  051-36109056-8

   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

درب اتوماتیک شیشه ای

گروه مهندسی پارس - استان کرمانشاه  

آدرس : ایران - کرمانشاه - خیابان دبیر اعظم - مجتمع زاگرس - واحد 1                                        

مدیریت : مهندس هادی سرشار 

  درب اتوماتیک شیشه ای  083-37272034

   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
درب اتوماتیک شیشه ای

انديشه گران پيشگام كاسپين - استان مازندران - شهرستان ساری

آدرس : ایران - ساري - روبروي خيابان امام سجاد - فروشگاه رايان تكنيك                     

مدیریت : مهندس سید جواد موسوی 

  درب اتوماتیک شیشه ای  011-33410222

   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
درب اتوماتیک شیشه ای