بیمارستان ولیعصر (عج)

تاریخ انجام: آبان 1397,
محل پروژه: تهران,
نوع : طراحی,

بیمارستان ولیعصر(عج) واقع در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) می باشد این بیمارستان ، به عنوان یکی از مراکز تحقیقات سرطان تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و زیرمجموعه انستیتوکانسر ایران (قطب علمی منتخب کشور در زمینه سرطان) فعالیت می نماید. مجموعه بتیس از سال ۱۳۸۶ در این بیمارستان وظیفه طراحی و تهیه درب های اتوماتیک را بر عهده دارد و تاکنون موفق به نصب ۲۰ دستگاه درب اتوماتیک جهت ورودی اصلی بیمارستان ، ورودی اصلی اورژانس و بخش های مختلف شده است.