بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی

تاریخ انجام: آبان 1388,
محل پروژه: تهران,
نوع : طراحی,
وضعیت پروژه: اتمام یافته است,

مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی یکی از بزرگترین بیمارستانهای قلب در آسیا به شمار می رود . این بیمارستان در سال ۱۳۵۳ با گنجایش ۴۰۰ تخت افتتاح شده است. مجموعه بتیس مفتخر می باشد تا کنون بیش از ۳۰ دستگاه درب اتوماتیک کشویی و بازویی در این مرکز طراحی ، نصب و راه اندازی نموده است.