برج میلاد تهران

نوع : طراحی,
نوع درب: کشویی ,

سازمان ها و شرکت ها

3عدد درب گردان 3بال+ 18عدد درب کشویی برای پارکینگ ها+10عدد درب کشویی برای زیر گذر+7عدد درب کشویی برای رستوران و ورودی آسانسور ها