بانک گردشگری

نوع : طراحی,
نوع درب: اتوماتیک,

مجموعا حدود 90 درب برای شعبات مختلف بانک گردشگری در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است.

بانک