بانک پاسارگاد

نوع : طراحی,
نوع درب: اتوماتیک,

بانک

مجموعا حدود 270 درب برای شعبات مختلف بانک پاسارگاد در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است.