بانک پارسیان

نوع : طراحی,
نوع درب: اتوماتیک,

بانک

مجموعا حدود 110 درب برای شعبات مختلف بانک ملی در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است.