بانک ملی

نوع : طراحی,
نوع درب: اتوماتیک,

مجموعا حدود 80 درب برای شعبات مختلف بانک ملی در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است.

زمینه فعالیت:بانک