بانک شهر

نوع : طراحی,
نوع درب: اتوماتیک,

مجموعا حدود 50 درب برای شعبات مختلف بانک شهر در سطح کشور توسط مجموعه بتیس تامین،نصب و راه اندازی گردیده است.

زمینه فعالیت :بانک