درب اتوماتیک درب اتوماتیک

کارتخوان :

بصورت کلی می توان گفت به هر وسیله ای که به نوعی بتواند هویت یک جسم و یا شخص را شناسایی نماید ، کارت خوان Card Reader و یا رادار گفته می شود .


درب اتوماتیک

سیستم کنترل تردد چیست ؟

  • بارکد خوان ها

  • کارت خوان های مغناطیسی
  • کارتخوان های بدون تماس ( RFID ) برد کوتاه و بلند
  • کارتخوان های بدون تماس هوشمند ( SMART )
  • کارت خوان های با قابلیت تشخیص جهت حرکت با برد کوتاه و بلند
  • کارتخوان های بیومتریک نظیر اثر انگشت ، صورت و یا قرنیه چشم

درب اتوماتیک